1.000 kr. i feriepenge på vej til førtidspensionister

10. september 2020

Danish Coins 1139111 1920 Web (1)

Pensionister og efterlønnere kan se frem til at få udbetalt 1.000 kroner skattefrit til oktober i forbindelser med feriepengeudbetalinger.

For at få engangstilskuddet, skal man helt eller delvist have fået folkepension, førtidspension, efterløn eller anden forsørgelsesydelse i perioden fra 1. april til 30. april 2020.

Hvis man både har fået offentlig ydelse og været i et job, hvor der er optjent indefrosne feriepenge, vil man både kunne søge om sine feriepenge og får udbetalt de 1.000 kr.

Udbetaling
Man skal selv holde øje med, om pengene kommer ind på bankkontoen.

Tilskuddet bliver helt automatisk udbetalt i løbet af oktober. Man skal altså ikke selv gøre noget. Der bliver ikke sendt noget brev om udbetalingen. Tilskuddet udbetales i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober. Nogle vil få det i starten af oktober, andre lidt senere.

Tilskuddet vil hedde ”Engangstilskud” i netbank og på kontoudskrift, og der vil være en uddybende tekst, som fortæller mere om udbetalingen. Det afhænger af banken, hvor man kan se den uddybende tekst.

Tilskuddet har ikke betydning for ydelser fra det offentlige, for eksempel pension, ældrecheck og boligstøtte. Det gælder også i forhold til eventuel ægtefælle, samlever og andre, man bor sammen med.

Tilskuddet er skattefrit, og det skal ikke oplyses på forskudsopgørelse. Beløbet indgår heller ikke i evt. ægtefælle/samlevers indkomst og formue.

Læs mere om tilskuddet på 1.000 kroner hos Udbetaling Danmark.

Det kan mærkes på selvsikkerhed og selvværd. Jeg er blevet gladere og det kan omgangskredsen mærke Chanett Sekretær Chanett