Om Jobbanken

Jobbanken er en non-profit NGO under civilsamfundet med en vision om at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet.

Jobbanken er ikke en ”bank” eller en database, hvor det er muligt at søge job. Vi tager derimod udgangspunkt i den konkrete førtidspensionist og vedkommendes jobønsker, hvorefter vi søger og kreerer job på de mest attraktive virksomheder i området. Det er med andre ord en individuel og personlig jobsøgningsproces, der foregår fælles og i samarbejde mellem førtidspensionisten, Jobbanken, virksomhederne og relevante faglige organisationer.

Jobbanken ønsker at skabe perspektivrige og værdiskabende arbejdspladser i samarbejde med virksomheder og jobaspiranter til gavn for begge parter. 

Grundstenen i Jobbankens succesfulde koncept er en respekt og anerkendelse af hver enkelte persons individuelle kompetencer. Vi fokuserer på de kompetencer, som kan give den enkelte et mere attraktivt liv gennem aktivitet i arbejdsmæssige sammenhænge, idræt og sociale netværk. Kernen er en helhedsorienteret, evidensbaseret tilgang til arbejdsmarkedsintegration, som medfører fremdrift og udvikling af jobaspirantens individuelle kompetencer.

Det kan mærkes på selvsikkerhed og selvværd. Jeg er blevet gladere og det kan omgangskredsen mærke Chanett Sekretær Chanett