Menu

Om Jobbanken

Jobbanken har ikke en ”bank” eller en database, hvor det er muligt at søge job, men en virksomhed med en vision om at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i den konkrete førtidspensionist og vedkommendes jobønsker, hvorefter vi søger og kreerer job på de mest attraktive virksomheder i området. Det er med andre ord en individuel og personlig jobsøgningsproces, der foregår fælles og i samarbejde mellem førtidspensionisten, Jobbanken og virksomhederne.

Jobbanken ønsker at skabe perspektivrige og værdiskabende arbejdspladser i samarbejde med virksomheder og jobaspiranter til gavn for begge parter. 

Grundstenen i Jobbankens succesfulde koncept er en respekt og anerkendelse af hver enkelte persons individuelle kompetencer. Vi fokuserer på de kompetencer, som kan give den enkelte et mere attraktivt liv gennem aktivitet i arbejdsmæssige sammenhænge, idræt og sociale netværk. Kernen er en helhedsorienteret, evidensbaseret tilgang til arbejdsmarkedsintegration, som medfører fremdrift og udvikling af jobaspirantens individuelle kompetencer.

Jeg kan godt lide, at der ikke er udskiftning. At det er den samme, der følger op. At de laver opfølgning og ikke bare går videre til næste. De følger op indtil de ved, at det går godt Danjel Butikschef, Fakta Danjel arbejdsgiver