Menu

Oplysninger om psykisk sårbarhed

Vi kan alle blive ramt af en psykisk sygdom

Mellem 15 og 20 % af den danske befolkning vil i løbet af deres liv få en psykisk sygdom, så hvorfor ikke påtage sig et socialt ansvar - et ansvar, som appellerer til mange danskere, og som samtidigt er gavnligt for virksomhedens bundlinje? 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en psykisk udfordring ikke i sig selv er ensbetydende med, at man er invalideret eller socialt udstødt.

Mange kommer sig enten helt eller delvist og lever et almindeligt liv, måske endda beriget af de oplevelser, den psykiske udfordring har givet dem. Det er imidlertid givet, at en psykisk udfordring øger den enkeltes sårbarhed og ofte medfører, at der er perioder af livet, hvor man ikke er i stand til at yde sit optimale.

Hvad kendetegner en førtidspensionist?

Førtidspensionister er meget motiverede medarbejdere, idet de først og fremmest arbejder, fordi de har lyst til det. De har deres førtidspension og har sådan set ikke behov for at arbejde. Nogle har ikke brug for særlige vilkår og kan ansættes i ordinær beskæftigelse, mens andre har behov for, at der tages hensyn til deres funktionsnedsættelse.

Mange danskere har alverdens fordomme om psykisk sårbare. Dette forsøger kampagnen "En af os" at ændre - se her

 

Jobbanken har været god til at få lavet et match. Nogle af de store bureauer, der headhunter folk – det er noget af det samme her. Det gør det lidt nemmere, når det er på det niveau Carsten Arbejdsgiver Carsten arbejdsgiver