FN's verdensmål

FN’s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015 på FN topmødet i New York. Samtlige af FN’s 193 medlemslande har skrevet under på, at de vil arbejde for at indfri målene frem mod 2030. Sloganet for verdensmålene Ingen må lades i stikken, betyder at medlemslandene skal arbejde for at inkludere dem, der er mest udsatte. I Jobbanken har vi siden 2003 arbejdet med at inkludere en af de mest marginaliserede og udsatte grupper på arbejdsmarkedet – psykisk sårbare førtidspensionister.

Jobbanken støtter verdensmålene direkte gennem arbejdet med at få psykisk sårbare i beskæftigelse.

Jobbanken informerer om verdensmålene og andre inklusionspolitikker, således at de udbredes og opnår lokal forankring. Jo bredere social ansvarlighed og implementering af Verdensmålene, desto bedre. Jobbanken har alle målene for øje, men følgende tre mål fylder mest i vores arbejde:

  • Sundhed og trivsel
  • Anstændige job og økonomisk vækst
  • Mindre ulighed

 

Derudover tænker Jobbanken bæredygtighed ind i egne processer, heriblandt i indkøb, krav til partnerskaber og daglig drift, samt ved selv at tage et socialt ansvar gennem beskæftigelse af psykisk sårbare. Jobbanken arbejder både for og med psykisk sårbare.    

Lnob Logo Vert Dk Rgb

Jeg var fri igen. Jeg kunne mere (...). Jeg har følt mig holdt nede i mange år. Nu kan jeg snakke med folk om mit nye liv. Jeg kan faktisk meget mere. Det har betydet, at jeg har fået håb Jobkunde Telefoninterviewer