FN's verdensmål

FN’s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015 på FN topmødet i New York. Samtlige af FN’s 193 medlemslande har skrevet under på, at de vil arbejde for at indfri målene frem mod 2030. Sloganet for verdensmålene Ingen må lades i stikken, betyder at medlemslandene skal arbejde for at inkludere dem, der er mest udsatte. I Jobbanken har vi siden 2003 arbejdet med at inkludere en af de mest marginaliserede og udsatte grupper på arbejdsmarkedet – psykisk sårbare førtidspensionister.

Jobbanken støtter verdensmålene direkte gennem arbejdet med at få psykisk sårbare i beskæftigelse, men også indirekte ved at fremme arbejdskraft til den grønne omstilling og ved at yde en særlig virksomhedsrettet indsats over for grønne, bæredygtige virksomheder.

Jobbanken informerer om verdensmålene og andre inklusionspolitikker, således at de udbredes og opnår lokal forankring. Jo bredere social ansvarlighed og implementering af Verdensmålene, desto bedre. Jobbanken har alle målene for øje, men følgende tre mål fylder mest i vores arbejde:

  • Sundhed og trivsel
  • Anstændige job og økonomisk vækst
  • Mindre ulighed

 

Derudover tænker Jobbanken bæredygtighed ind i egne processer, heriblandt i indkøb, krav til partnerskaber og daglig drift, samt ved selv at tage et socialt ansvar gennem beskæftigelse af psykisk sårbare. Jobbanken arbejder både for og med psykisk sårbare.    

Lnob Logo Vert Dk Rgb

Jobbanken har været god til at få lavet et match. Nogle af de store bureauer, der headhunter folk – det er noget af det samme her. Det gør det lidt nemmere, når det er på det niveau Carsten Arbejdsgiver Carsten arbejdsgiver