Ansæt en førtidspensionist

Jobbanken har siden 2003 medvirket til ansættelser af førtidspensionister med et følsomt sind i virksomheder i og omkring Herning, Aarhus og København. Vores konsulenter står altid klar med vejledning for at sikre et godt og langvarigt samarbejde imellem virksomheden og den psykisk sårbare. Vi hjælper med at rekruttere den rigtige medarbejder og vejleder omkring mulighederne for virksomhedspraktik, job med løntilskud eller en deltidsansættelse på ordinære vilkår, m.v. 

Vi har førtidspensionister ansat i mange forskellige typer job - lige fra HR-konsulenter, bogføring, lagerarbejde, rengøring til cykelmekanikere.

 Fakta

Styrk bundlinjen og gør samtidig en forskel

Virksomheder, der ansætter en førtidspensionist gennem Jobbanken, opnår reel arbejdskraft, højere diversitet samt en øget viden om psykisk sårbare. Ansættelsen af en førtidspensionist sender desuden signaler om, at virksomheden er rummelig og går op i medarbejdernes livskvalitet og tager et lokalt, socialt og medmenneskeligt ansvar.

Undersøgelser viser bl.a., at virksomheder, der er mangfoldige og heterogene, opnår større indtjening. Mange virksomheder benytter sig af tilbuddet og er tilfredse med Jobbankens arbejde og de ansatte førtidspensionister. Vi vurderer, at det skyldes følgende fordele:

  • Du får moden og motiveret arbejdskraft
  • Du får den rigtige medarbejder
  • Du får fleksibel og vigtig arbejdskraft
  • Du kan brande dig som CSR-ansvarlig
  • Du har begrænset besvær - vi hjælper med rekruttering og det administrative arbejde
  • Du modtager vejledning og hjælp, når du har behov for det
  • Du modtager hurtig rekruttering
  • Du får en kontaktperson, der kender medarbejderens historik, mv., og som er med gennem hele ansættelsesforløbet 
  • Du modtager støtte og hjælp til onboarding og opkvalificering  

 

Virksomhedscase

Butikschefen i Fakta (Vestergade i Herning) har udtalt følgende efter at have ansat Henrik, som er førtidspensionist: 

”Han klarer sig rigtig godt. Han viste interessen og udstrålingen og var så glad for at få lov til at lave noget. Når han lærte noget nyt, holdt han fast og lærte noget nyt igen. Han er nysgerrig og bliver ved med at lære. Det er helt exceptionelt. Mine forventninger blev indfriet”

”Henrik skaber godt humør og arbejdsglæde og økonomiske fordele. Vi kan ikke komme udenom økonomien. Har vi ingen penge, kan vi ikke få medarbejderen”

Butikschefen oplevede, at Jobbanken er åben og direkte samt forklarer, at de vil være på sidelinjen, hvis der skulle opstå problemer. Bl.a. har han udtalt, at Jobbanken udviser konsistens og følger op de ansatte, der er ude i virksomhederne: 

”Jeg kan godt lide, at der ikke er udskiftning. At det er den samme, der følger op. At de laver opfølgning og ikke bare går videre til næste. De følger op, indtil de ved, at det går godt”

 

Holdbare og perspektivrige ansættelser

Virksomhedskonsulenterne i Jobbanken har indsigt i de mekanismer, der har betydning for førtidspensionisters langsigtede arbejdstilknytning, og de ved fra erfaring, hvilke skånehensyn der skal tages, hvordan jobbene skal kreeres, og hvordan forskellige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen vil resultere i en positiv ansættelse for både virksomhed og førtidspensionist. 

 

Etisk rigtigt at ansætte gennem Jobbanken 

Ved at ansætte gennem Jobbanken sikrer virksomheden, at der tages hånd om førtidspensionisten gennem hele jobprocessen. En håndholdt støtte før, under og efter er ikke blot etisk rigtigt og mest ansvarligt, det er også det som skaber de bedste resultater.  

Der arbejdes med personlig udvikling, opkvalificering, avancement og progression, hvilket ikke blot skaber tryghed og sikrer mod at genaktivere den psykiske sårbarhed, men som også stiller førtidspensionisten - og virksomheden - bedre.

I fællesskab kan virksomhederne og Jobbanken gøre en reel forskel for førtidspensionisten. 

 

Kontakt os på 9722 3064 eller post@job-banken.nu, hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med at finde den rigtige medarbejder til din virksomhed.

 

Med Jobbankens støtte turde vi godt ansætte en førtidspensionist, som vi i bund og grund ikke vidste ville fungere eller passe ind på hotellet Dorte B. Jensen Bestyrer, Hotel Bethel _MG_7597.jpg