Menu

Hvad vi tilbyder..

Jobbanken tilbyder alle virksomheder vejledning, besøg på virksomhed, løbende sparring, udrykningstjeneste, administrativt arbejde ved udfærdigelsen af ansættelser, vejledning om refusionsregler og job med løntilskud.

Fordelen ved at ansætte en førtidspensionist fra Jobbanken er at det giver plus på bundlinjen.

 

Fordele for virksomheder:

  • at I som virksomhed vil stå mere sammen - et fælles projekt
  • at I får en større mangfoldighed, der svarer til det omgivende samfund
  • at I oplever stolthed ved at bære et socialt ansvar
  • at I styrker virksomhedens samlede image
  • at I skaber tryghed blandt de ansatte, således at de føler, at der tages hånd om dem
  • at I får en meget loyal og motiveret medarbejder
  • at I får løst nogle arbejdsopgaver, som frigør det øvrige personale fra ad hoc opgaver, således at de kan koncentrere sig om deres specialområde/kerneområde
Jeg havde ikke et firma, hvis det ikke var for Jobbanken. (...) Tingene er meget anderledes fra dengang til nu. Jeg er glad for at have mit eget og hvad den opbakning, jeg har fået, har gjort ved mig Noi Iværksætter Noi