Hvad vi tilbyder..

Jobbanken tilbyder alle virksomheder vejledning, besøg på virksomhed, løbende sparring, udrykningstjeneste, administrativt arbejde ved udfærdigelsen af ansættelser, vejledning om refusionsregler og job med løntilskud, samt faglig og personlig opkvalificering af jobaspiranten.

Fordelen ved at ansætte en førtidspensionist fra Jobbanken er at det giver plus på bundlinjen og der er fokus på langvarige ansættelser.

 

Fordele for virksomheder:

  • at I får løst nogle arbejdsopgaver, som frigør det øvrige personale fra ad hoc opgaver, således at de bedre kan koncentrere sig om deres specialområde/kerneområde
  • at I styrker virksomhedens samlede image
  • at I som virksomhed vil stå mere sammen - et fælles projekt
  • at I får en større mangfoldighed, der svarer til det omgivende samfund
  • at I oplever stolthed ved at bære et socialt ansvar
  • at I skaber tryghed blandt de ansatte, således at de føler, at der tages hånd om dem
  • at I får en meget loyal og motiveret medarbejder
Jobbanken formidler godt, meningsfyldt arbejde til mennesker med et følsomt og skrøbeligt sind! Georg Sørensen Direktør, MCH George Sørensen.jpg