Hvad vi tilbyder..

Jobbanken tilbyder alle virksomheder vejledning, besøg på virksomhed, løbende sparring, udrykningstjeneste, administrativt arbejde ved udfærdigelsen af ansættelser, vejledning om refusionsregler og job med løntilskud.

Fordelen ved at ansætte en førtidspensionist fra Jobbanken er at det giver plus på bundlinjen.

 

Fordele for virksomheder:

  • at I som virksomhed vil stå mere sammen - et fælles projekt
  • at I får en større mangfoldighed, der svarer til det omgivende samfund
  • at I oplever stolthed ved at bære et socialt ansvar
  • at I styrker virksomhedens samlede image
  • at I skaber tryghed blandt de ansatte, således at de føler, at der tages hånd om dem
  • at I får en meget loyal og motiveret medarbejder
  • at I får løst nogle arbejdsopgaver, som frigør det øvrige personale fra ad hoc opgaver, således at de kan koncentrere sig om deres specialområde/kerneområde
Jeg kan godt lide, at der ikke er udskiftning. At det er den samme, der følger op. At de laver opfølgning og ikke bare går videre til næste. De følger op indtil de ved, at det går godt Danjel Butikschef, Fakta Danjel arbejdsgiver