Hvad vi tilbyder..

Jobbanken tilbyder alle virksomheder vejledning, besøg på virksomhed, løbende sparring, udrykningstjeneste, administrativt arbejde ved udfærdigelsen af ansættelser, vejledning om refusionsregler og job med løntilskud.

Fordelen ved at ansætte en førtidspensionist fra Jobbanken er at det giver plus på bundlinjen.

 

Fordele for virksomheder:

  • at I som virksomhed vil stå mere sammen - et fælles projekt
  • at I får en større mangfoldighed, der svarer til det omgivende samfund
  • at I oplever stolthed ved at bære et socialt ansvar
  • at I styrker virksomhedens samlede image
  • at I skaber tryghed blandt de ansatte, således at de føler, at der tages hånd om dem
  • at I får en meget loyal og motiveret medarbejder
  • at I får løst nogle arbejdsopgaver, som frigør det øvrige personale fra ad hoc opgaver, således at de kan koncentrere sig om deres specialområde/kerneområde
Jeg var fri igen. Jeg kunne mere (...). Jeg har følt mig holdt nede i mange år. Nu kan jeg snakke med folk om mit nye liv. Jeg kan faktisk meget mere. Det har betydet, at jeg har fået håb Marwan Telefoninterviewer Marwan