Organisation

Jobbankens mål, som NGO, er:

  1. At arbejde for varig beskæftigelse og uddannelse for førtidspensionister.
  2. At opfordre virksomheder til at tage et socialt ansvar og dermed være med til skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.
  3. At det både er fordelagtigt for den enkelte førtidspensionist, virksomheden og samfundet at reintegrere førtidspensionisten på arbejdsmarkedet.
  4. Nyudvikle og skabe evidens for fordelene ved at etablere en national strategi, hvor førtidspensionister kommer i arbejde og/eller uddannelse.

 

Visionen er, at Jobbanken får integreret, reintegreret og fastholdt personer med en førtidspension på arbejdsmarkedet, og dermed flytter førtidspensionister fra en passiv tilværelse til at kunne tage aktivt del i samfundslivet. 

Jobbankens organisation har en flad hierarkisk struktur, hvilket betyder, at Jobbankens medarbejdere har meget selvbestemmelse og ansvar. I Jobbanken bliver medarbejdernes kompetencer kontinuerligt videreudviklet, hvilket bl.a. sker gennem seminarer og eksterne kurser. Hos Jobbanken næres der stor tillid til medarbejdernes faglige kompetencer - læs mere om medarbejderne | her

Jobbanken er en selvejende institution og NGO, der både samarbejder med den private og den offentlige sektor og som bygger bro mellem psykiatrien og beskæftigelsesområdet, m.m.

Jobbanken har været god til at få lavet et match. Nogle af de store bureauer, der headhunter folk – det er noget af det samme her. Det gør det lidt nemmere, når det er på det niveau Carsten Arbejdsgiver Carsten arbejdsgiver