Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Jobbanken har udviklet en succesfuld model, hvis formål er at give førtidspensionister med et sårbart sind mulighed for igen at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - enten i form af job med løntilskud eller på ordinære vilkår. Vi arbejder struktureret og målrettet mod en succesfuld integration og et aktivt arbejdsliv for denne gruppe mennesker gennem et flerstrenget koncept.

Førtidspensionister, der gennemgår Jobbankens udviklingsforløb, gør det på frivillig basis og har et ønske om at ændre deres livssituation. I Jobbanken gennemgår de følgende aktiviteter – enten forud eller parallelt med et job:

Ressourceforløb

 

  • Vejledning og coaching
  • Uddannelse
  • Idræt 
  • Netværksaktiviteter

 

Udover indsatsen over for de psykisk sårbare, yder Jobbanken en virksomhedsrettet indsats, der har til formål at øge virksomhedernes opmærksomhed over for mulighederne og fordelene ved at ansætte et menneske med psykiske udfordringer. Interesserede virksomheder får desuden vejledning og støtte i forbindelse med jobetablering og fastholdelse af førtidspensionisten.

 

 

 

Jeg havde ikke et firma, hvis det ikke var for Jobbanken. (...) Tingene er meget anderledes fra dengang til nu. Jeg er glad for at have mit eget og hvad den opbakning, jeg har fået, har gjort ved mig Noi Iværksætter Noi