Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Jobbanken har udviklet en succesfuld model, hvis formål er at give førtidspensionister med et skrøbeligt sind mulighed for igen at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - enten i form af job med løntilskud eller på ordinære vilkår. Vi arbejder struktureret og målrettet mod en succesfuld integration og et aktivt arbejdsliv for denne gruppe mennesker gennem et flerstrenget koncept.

Førtidspensionister, der gennemgår Jobbankens udviklingsforløb, gør det på frivillig basis og har et ønske om at ændre deres livssituation. I Jobbanken gennemgår de følgende aktiviteter – enten forud eller parallelt med et job:

Ressourceforløb

 

  • Vejledning og coaching
  • Uddannelse
  • Idræt 
  • Netværksaktiviteter

 

Udover indsatsen over for de psykisk sårbare, yder Jobbanken en virksomhedsrettet indsats, der har til formål at øge virksomhedernes opmærksomhed over for mulighederne og fordelene ved at ansætte et menneske med sindslidelse. Interesserede virksomheder får desuden vejledning og støtte i forbindelse med jobetablering og fastholdelse af førtidspensionisten.

 

 

 

Det kan mærkes på selvsikkerhed og selvværd. Jeg er blevet gladere og det kan omgangskredsen mærke Chanett Sekretær Chanett