Menu

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Jobbanken har udviklet en succesfuld model, hvis formål er at give førtidspensionister med et skrøbeligt sind mulighed for igen at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - enten i form af job med løntilskud eller på ordinære vilkår. Vi arbejder struktureret og målrettet mod en succesfuld integration og et aktivt arbejdsliv for denne gruppe mennesker gennem et flerstrenget koncept.

Førtidspensionister, der gennemgår Jobbankens udviklingsforløb, gør det på frivillig basis og har et ønske om at ændre deres livssituation. I Jobbanken gennemgår de følgende aktiviteter – enten forud eller parallelt med et job:

Ressourceforløb

 

  • Vejledning og coaching
  • Uddannelse
  • Idræt 
  • Netværksaktiviteter

 

Udover indsatsen over for de psykisk sårbare, yder Jobbanken en virksomhedsrettet indsats, der har til formål at øge virksomhedernes opmærksomhed over for mulighederne og fordelene ved at ansætte et menneske med sindslidelse. Interesserede virksomheder får desuden vejledning og støtte i forbindelse med jobetablering og fastholdelse af førtidspensionisten.

 

 

 

Jobbanken har været god til at få lavet et match. Nogle af de store bureauer, der headhunter folk – det er noget af det samme her. Det gør det lidt nemmere, når det er på det niveau Carsten Arbejdsgiver Carsten arbejdsgiver