Undervisning

Undervisning

Vores undervisning er individuelt tilrettelagt - både i forhold til dit fag og dit faglige niveau. Uddannelsen skal udover at forbedre din selvforvaltning også sørge for, at du bliver mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver, samt sikre at du fastholdes på arbejdsmarkedet.

I Jobbanken er det muligt at deltage i vores uddannelse samtidig med, at du er i job. 

Læs mere | her

 

Samarbejde med Aarhus Universitet 

Jobbankens kurser er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og undervisningen varetages af kvalificerede undervisere fra blandt andet Aarhus Universitet og Copenhagen Business School. Der tilbydes således undervisning på højt fagligt niveau, men ikke højere end at alle kan følge med. 

Undervisningen i Jobbanken omfatter blandt andet 3 undervisningsmoduler og kurser for iværksættere. Kontakt din nærmeste afdeling for at høre mere.

 

Citat fra tidligere kursist

Her kan du læse, hvilke mål en tidligere kursist havde med kurset:

”Mit mål med forløbet er, at jeg kommer til at føle mig styrket i min jobsøgningsproces, og at få en større tiltro til mine egne evner og kompetencer. Det er også en del af målet, at jeg opdager, hvordan jeg fungerer mentalt, når jeg skal tage imod undervisning, allerede fra kl. 9.00 om morgenen. Jeg tror godt, at jeg kan klare forløbet, selvom det også bliver udfordrende”

Jobbanken formidler godt, meningsfyldt arbejde til mennesker med et følsomt og skrøbeligt sind! Georg Sørensen Direktør, MCH George Sørensen.jpg