Menu

Forbedre din bundlinje ved at ansætte en førtidspensionist

Mange virksomheder benytter sig allerede af tilbuddet, og virksomheder tilkendegiver, at de er tilfredse med det arbejde, som førtidspensionister ansat gennem Jobbanken udfører.

Jobbanken har siden 2003 medvirket til ansættelser af førtidspensionister med et følsomt sind i virksomheder i og omkring Herning, Aarhus og København. Vores konsulenter står altid klar med vejledning for at sikre et godt og langvarigt samarbejde imellem virksomheden og den psykisk sårbare. Vi hjælper med at rekruttere den rigtige medarbejder og vejleder omkring mulighederne for virksomhedspraktik, job med løntilskud eller en deltidsansættelse på ordinære vilkår, m.v. 

Vi har førtidspensionister ansat i mange forskellige typer job - lige fra HR-konsulenter, bogføring, lagerarbejde, rengøring til cykelmekanikere.

 Fakta

Ansæt en førtidspensionist

Virksomheder, der ansætter en førtidspensionist gennem Jobbanken, opnår reel arbejdskraft, højere diversitet samt en øget viden om sindslidende. Ansættelsen af en førtidspensionist sender desuden signaler om, at virksomheden er rummelig og går op i medarbejdernes livskvalitet og tager et lokalt og socialt ansvar.

Undersøgelser viser bl.a., at virksomheder, der er mangfoldige og heterogene, opnår større indtjening. Vores vurdering af, hvorfor så mange virksomheder benytter sig af tilbuddet, og samtidig er tilfredse med Jobbankens arbejde og de ansatte førtidspensionister, er følgende fordele:

  • Du får fleksibelt og motiveret arbejdskraft hurtigt*
  • Du kan brande dig som CSR-ansvarlig
  • Du har begrænset besvær - vi står for rekruttering og det administrative arbejde
  • Du modtager vejledning og hjælp, når du har behov for det

 

Derudover oplever mange virksomheder øget moralsk forpligtelse og produktivitet, samt en forbedret mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere, kunder, sponsorer, m.v.

 

Virksomhedscase

Butikschefen i Fakta (Vestergade i Herning) har udtalt følgende efter at have ansat Henrik, som er førtidspensionist: 

”Han klarer sig rigtig godt. Han viste interessen og udstrålingen og var så glad for at få lov til at lave noget. Når han lærte noget nyt, holdt han fast og lærte noget nyt igen. Han er nysgerrig og bliver ved med at lære. Det er helt exceptionelt. Mine forventninger blev indfriet”

”Henrik skaber godt humør og arbejdsglæde og økonomiske fordele. Vi kan ikke komme udenom økonomien. Har vi ingen penge, kan vi ikke få medarbejderen”

Butikschefen oplevede, at Jobbanken er åben og direkte samt forklarer, at de vil være på sidelinjen, hvis der skulle opstå problemer. Bl.a. har han udtalt, at Jobbanken udviser konsistens og følger op de ansatte, der er ude i virksomhederne: 

”Jeg kan godt lide, at der ikke er udskiftning. At det er den samme, der følger op. At de laver opfølgning og ikke bare går videre til næste. De følger op, indtil de ved, at det går godt”

 

Holdbare og perspektivrige ansættelser

Virksomhedskonsulenterne i Jobbanken har indsigt i de mekanismer, der har betydning for førtidspensionisters langsigtede arbejdstilknytning, og de ved fra erfaring, hvilke skånehensyn der skal tages, hvordan jobbene skal kreeres, og hvordan enkelte ændringer i arbejdstilrettelæggelsen vil resultere i en positiv ansættelse for både virksomhed og førtidspensionist. 

* Vi sørger for, at du hurtigt kan ansætte en førtidspensionist. Arbejdskraften er fleksibel og motiveret, fordi mange førtidspensionister ikke behøver at arbejde grundet deres førtidspension.   

Jeg var fri igen. Jeg kunne mere (...). Jeg har følt mig holdt nede i mange år. Nu kan jeg snakke med folk om mit nye liv. Jeg kan faktisk meget mere. Det har betydet, at jeg har fået håb Marwan Telefoninterviewer Marwan