Social ansvarlighed (ESG)

Der er allerede mange danske virksomheder, der gør en særlig indsats for førtidspensionister med et følsomt sind. Socialt udsatte medarbejdere bringer ofte unikke perspektiver og erfaringer med sig, som kan berige organisationen og bidrage til innovative løsninger på problemer.

Det er vigtigt at alliere sig med en samarbejdspartner, der kan støtte og sparre undervejs og skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for medarbejderen og sikre succes på arbejdspladsen for alle. 

Ved at ansætte social arbejdskraft gennem Jobbanken understøtter I virksomhedens bæredygtige udvikling med fokus på Verdensmål, ESG, CSR, mangfoldige arbejdspladser og andre inklusionspolitikker.

Der findes flere internationale standarder, der skal fremme en mere social bæredygtig udvikling, heriblandt: 

 

ESG-rapportering

I EU er der blevet indført nye regler for at fremme social bæredygtighed, og selvom reglerne i første omgang kun omfatter store virksomheder, kommer det også til at ramme små og mellemstore virksomheder.
ESG står for Environmental, Social, and Governance (miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer), og det har fået stigende opmærksomhed. Ved at indarbejde ESG-kriterier kan virksomheder bidrage til en positiv samfundsudvikling og sikre en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid for os alle. 

 

ISO-standarder

De internationale standarder er ikke længere kun forbeholdt produktionsprocesser og kvalitetssikring. Der er også en ISO-standard for social ansvarlighed (ISO 26000) og en dansk standard DS 49001, der kan hjælpe virksomheder med at blive mere strategiske i deres prioritering af opgaven med virksomhedens sociale ansvar. Læs evt. mere hos Dansk Standard: https://www.ds.dk/da

  

FNs Verdensmål

I 2015 vedtog FN 17 Verdensmål under overskriften Ingen må lades i stikken som en ramme for, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig fremtid inden 2030. Verdensmålene for social ansvarlighed er eksempelvis mål 8. Når virksomheder gør en indsats for at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, er deres indsats en del af Verdensmål 8, men også Verdensmål 10 Mindre ulighed i indkomster og Verdenmål 3 Sundhed og trivsel. I Jobbanken ved vi, at psykisk sårbare førtidspensionister oplever en større trivsel med et arbejdsliv, og at risikoen for et psykiatrisk sygdomsforløb falder.

Alle Verdensmålene kan findes her: https://www.verdensmaalene.dk/

 

FNs Global Compact

Global Compact Network Danmark er et stort netværk for ansvarlige virksomheder og tilbyder netværksarrangementer, best practice eksempler, konkrete viden med meget mere. Der er flere typer af medlemskab, dog forpligter man sig til Global Compacts ti principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Desuden skal man hvert år rapportere på, hvordan man har arbejdet og vil arbejde med de 10 principper i en Communication on Progress (COP). COP’en kan bruges som opfyldelse af regnskabsloven § 99 a om en redegørelse for virksomhedens sociale ansvar. Læs mere om Global Compact på her: https://globalcompact.dk/

 

Med Jobbankens støtte turde vi godt ansætte en førtidspensionist, som vi i bund og grund ikke vidste ville fungere eller passe ind på hotellet Dorte B. Jensen Bestyrer, Hotel Bethel _MG_7597.jpg