Social ansvarlighed (CSR)

Vi ved, at der allerede er rigtig mange danske virksomheder, der gør en særlig indsats for førtidspensionister med et følsomt sind. Hvis virksomheden ønsker det, tilbyder Jobbanken vejledning om social ansvarlighed (CSR), og hvilke fordele der er for en virksomhed ved at ansætte en førtidspensionist. 

Jobbanken tilbyder rådgivning om de mange fordele, der er ved at ansætte førtidspensionister, og om hvordan virksomheden på den måde kan understøtte en bæredygtig udvikling med fokus på Verdensmål, CSR, mangfoldige arbejdspladser og andre inklusionspolitikker.

Der findes flere internationale standarder, der skal fremme en mere social bæredygtig udvikling, heriblandt: 

 

ISO-standarder

De internationale standarder er ikke længere kun forbeholdt produktionsprocesser og kvalitetssikring. Der er også en ISO-standard for social ansvarlighed (ISO 26000) og en dansk standard DS 49001, der kan hjælpe virksomheder med at blive mere strategiske i deres prioritering af opgaven med virksomhedens sociale ansvar. Læs evt. mere hos Dansk Standard: https://www.ds.dk/da

  

FNs Verdensmål

I 2015 vedtog FN 17 Verdensmål under overskriften Ingen må lades i stikken som en ramme for, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig fremtid inden 2030. Verdensmålene for social ansvarlighed er eksempelvis mål 8. Når virksomheder gør en indsats for at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, er deres indsats en del af Verdensmål 8, men også Verdensmål 10 Mindre ulighed i indkomster og Verdenmål 3 Sundhed og trivsel. I Jobbanken ved vi, at psykisk sårbare førtidspensionister oplever en større trivsel med et arbejdsliv, og at risikoen for et psykiatrisk sygdomsforløb falder.

Alle Verdensmålene kan findes her: https://www.verdensmaalene.dk/

 

FNs Global Compact

Global Compact Network Danmark er et stort netværk for ansvarlige virksomheder og tilbyder netværksarrangementer, best practice eksempler, konkrete viden med meget mere. Der er flere typer af medlemskab, dog forpligter man sig til Global Compacts ti principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Desuden skal man hvert år rapportere på, hvordan man har arbejdet og vil arbejde med de 10 principper i en Communication on Progress (COP). COP’en kan bruges som opfyldelse af regnskabsloven § 99 a om en redegørelse for virksomhedens sociale ansvar. Læs mere om Global Compact på her: https://globalcompact.dk/

 

Jeg var fri igen. Jeg kunne mere (...). Jeg har følt mig holdt nede i mange år. Nu kan jeg snakke med folk om mit nye liv. Jeg kan faktisk meget mere. Det har betydet, at jeg har fået håb Marwan Telefoninterviewer Marwan