Videns- og Dokumentationscenter

Videns- og Dokumentationscentret er blevet etableret for at gøre beskæftigelsesindsatsen overfor målgruppen til et nationalt anliggende, hvor alle aktører kan trække på samme viden og deltage aktivt i videns-udvikling indenfor området.

Formålet er:

  • At forbedre tilgængeligheden af den viden der bliver produceret i Jobbanken. Dette vil bl.a. ske via afdelingens hjemmeside, der indeholder dokumentationsmateriale, vejledninger m.m. Derudover vil der blive oprettet særlige fora for kommuner og andre private aktører på selve siden, hvor man kan udveksle erfaringer deltagerne imellem, men også vil have mulighed for at opnå online sparring fra Jobbanken. Derudover vil oprettelsen af disse fora på siden være med til at skabe konstant udvikling i debatten og gøre det muligt for så mange som muligt at benytte den viden, der vil blive præsenteret samt fremme samarbejdet mellem aktørerne.
  • Indsamle, bearbejde, generere og formidle viden om succesrige beskæftigelsesfremmende initiativer målrettet mod førtidspensionister med psykiske lidelser og samle spidskompetencer både nationalt, nordisk og internationalt.
  • Videreudvikle på metoder og nye målgrupper som eks. stressramte og hjemvendte veteraner. Centeret skal foretage evalueringer, analyser og igangsætte løbende udviklingsprojekter/delprojekter i samarbejde med kommuner og andre aktører.
  • Udbyde kurser og konferencer om, hvordan den genererede viden udnyttes bedst i praksis samt indbyde til konferencer, hvor den nyeste viden kan deles.
  • Udarbejde øvrige specifikke formidlingsværktøjer såsom undervisningsmaterialer m.m. som aktørerne ønsker at benytte sig af.
  • Tilbyde gratis konsulentbistand samt et besøgsprogram for interesserede kommuner og aktører i Danmark.
  • Gennemføre et Ph.d. studie i samarbejde med Aarhus eller Aalborg Universitet i forhold til evaluering og dokumentation af den samfundsøkonomiske gevinst ved at flytte mennesker med psykiske lidelser fra institutionerne og ud i arbejds- og samfundslivet.
  • Oprette et Advisory Board, hvortil der tilknyttes flere konkrete udviklings- og forskningsprojekter i Danmark og internationalt.

 

Besøg hjemmesiden | her - her vil du også have mulighed for at læse om konferencen "Transforming Disability Into Ability"

Med Jobbankens støtte turde vi godt ansætte en førtidspensionist, som vi i bund og grund ikke vidste ville fungere eller passe ind på hotellet Dorte B. Jensen Bestyrer, Hotel Bethel _MG_7597.jpg