Epinions analyse november 2020: Jobkundernes udvikling efter forløbsstart hos Jobbanken

27. november 2020

Region Midt har finansieret en evaluering af Jobbankens beskæftigelsesrettede indsats og langvarige effekter for psykisk sårbare førtidspensionister.

Epinion har evalueret 933 førtidspensionister i en registeranalyse, “Jobkundernes udvikling efter forløbsstart hos Jobbanken”, som viser unikke og markante resultater efter et forløb i Jobbanken:

 

Flere i beskæftigelse

Opslag Resultater Beskaeftigelse

Efter et forløb i Jobbanken stiger lønnet beskæftigelse fra 31 % til 56 % hos psykisk sårbare førtidspensionister.

De positive resultater viser, at der er et uudnyttet beskæftigelsespotentiale, og i en tid, hvor der er stor ustabilitet er det nødvendigt med en solid beskæftigelsesindsats over for psykisk sårbare førtidspensionister.

 

Færre psykiatriske sygdomsforløb

Opslag Resultater Indlaeggelser

Efter et forløb i Jobbanken falder årlige psykiatriske sygdomsforløb fra 25 % til 17,5 % hos psykisk sårbare førtidspensionister.

En målrettet beskæftigelsesindsats er vigtig ift. psykisk sårbare i en tid hvor psykisk sygdom er stærkt stigende og hver 4. dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år (kilde: bedrepsykiatri.dk).

Psykisk sygdom er omsiggribende og invaliderende, og det er derfor centralt både menneskeligt og økonomisk at kunne reducere antallet af personer, der kommer i psykiatrisk behandling.

 

Færre kriminelle sigtelser

Opslag Resultater Kriminalitet

Efter et forløb i Jobbanken falder kriminelle sigtelser fra 5,5 % til 4,2 % hos psykisk sårbare førtidspensionister.

Dette fald er meget positivt da psykiatriske patienter er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne (kilde: Rockwoolfonden), og der ved hver sigtelse er menneskelige skæbner berørt. 

 

Højere disponibel indkomst

Opslag Resultater Indkomst

Efter et forløb i Jobbanken stiger den årlige gennemsnitlige disponible indkomst fra 166.000 kr. til 187.000 kr. hos vores jobkunder.

For 933 jobkunder betyder det 19,6 mio. kr. per kalenderår i øget disponibel indkomst.

En stigning i indkomst for en gruppe der ligger i den nederste del af samfundet ift. økonomisk overskud betyder en forhøjet levestandard og økonomisk frihed og mulighed for at indbetale mere ind til pension via den frivillige ordning om Supplerende Arbejdsmarkedspension.

 

Øget indbetalt skat

Opslag Skat

Efter et forløb i Jobbanken øges årlig indbetalt skat fra 102.000 kr. til 115.000 kr. for vores jobkunder i gennemsnit.

For 933 jobkunder betyder det over 12 mio. kr. i øget skat per kalenderår.

Det er indtægter, som staten får gavn af, og som kan bruges til eksempelvis at geninvestere i psykisk sårbare. Ved at indbetale mere skat får de psykisk sårbare mulighed for at bidrage økonomisk til samfundet, og det giver en stolthed og understreger samtidigt, at det giver rigtig god mening at investere i Jobbanken.

 

Flere ugentlige arbejdstimer

Opslag Timer

Efter et forløb i Jobbanken øges ugentlige arbejdstimer fra 3,5 til 4,7 timer hos vores jobkunder.

For 933 jobkunder betyder det over 1.100 flere ugentlige arbejdstimer per kalenderår.

Med 220.000 førtidspensionister ville en udbredelse af Jobbanken til hele Danmark betyde at flere psykisk sårbare førtidspensionister ville kunne komme i beskæftigelse, øge arbejdsudbuddet og dermed kunne løse en del af udfordringen med den stigende mangel på arbejdskraft i Danmark i fremtiden. I stedet for at gå derhjemme er de aktivt med til at bidrage til samfundsproduktionen og sørge for at Danmark bliver rigere.  

 

Øget indbetaling til pension

Opslag Pension

Efter et forløb i Jobbanken øges den gennemsnitlige indbetaling til pension fra 5.000 kr. til 6.500 kr. hos vores jobkunder.

For 933 jobkunder betyder det 1,4 mio. kr. i øget indbetaling til pension per kalenderår.

Ved at kunne indbetale mere ind til pension via den frivillige ordning om Supplerende Arbejdsmarkedspension vil tabet i indtægt, når de psykisk sårbare førtidspensionister når folkepensionistalderen, være betydeligt mindre end hvis de skal leve af en beskeden folkepension.

 

Se flere resultater fra analysen

 

Jobbanken har været god til at få lavet et match. Nogle af de store bureauer, der headhunter folk – det er noget af det samme her. Det gør det lidt nemmere, når det er på det niveau Carsten Arbejdsgiver Carsten arbejdsgiver