Transportvirksomheden JJD rekrutterer fra kanten

24. januar 2023

Jjd 2

I anledning af Verdensmålsuge sætter Jobbanken fokus på social bæredygtighed. Hos Jørgen Jensen Distribution arbejder man strategisk med social ansvarlighed og tænker nyt i forhold til rekruttering. I efteråret 2022 vandt de meget velfortjent en Danish Transport Award for virksomhedens arbejde med social bæredygtighed.

Gennem Jobbanken er der pt. to psykisk sårbare førtidspensionister ansat som chauffører med skånehensyn, og Jørgen Jensen Distributions strategi er bl.a. at skabe flere opgaver og job til personer med nedsat arbejdsevne. 

Jobbanken stiller Jørgen Jensen Distribution 5 spørgsmål om, hvordan virksomhedens arbejder med social bæredygtighed, deres opgør med den traditionelle tendens i transportbranchen til stressede og pressede arbejdsvilkår, strategien som de kalder ”Mennesker Først” og rekruttering af medarbejdere med nedsat arbejdsevne 

- Hvordan arbejder I med social bæredygtighed hos Jørgen Jensen Distribution?

Vi har gennem vores strategiplan ”MENNESKER FØRST” kigget på vores muligheder og behov. Hvem ønsker vi at rekruttere. Vi har ændret indstillingen til, hvad kan vi tilbyde fremfor at remse en større liste op med krav og forventninger til en ny medarbejder.

Vi har dannet en mentorgruppe af erfarne chauffører og terminalarbejdere, som kan uddanne de nyansatte på en ensartet måde. Vi håndbærer alle nyansatte gennem vores lille ”skole” så de får en god og tryg opstart. Det giver den nødvendige ro både blandt de nye kolleger, men også blandt de erfarne chauffører. Langt den vigtigste del handler om at give nyansatte en succesoplevelse og en tryghed ved at skulle møde ind hos en ny arbejdsgiver. Tryghed = Fastholdelse - og netop fastholdelse er nøglen til bæredygtigheden.

- Hvad er jeres erfaring med at ansætte medarbejdere i skånejob? Hvilke udfordringer og gevinster oplever I?

Vi har stor succes med at ansætte og rekruttere skåne- og fleksjobbere. Der kan selvfølgelig være nogle fysiske udfordringer, som der skal tages hånd om. Igen drejer det sig om forberedelse ift. den enkelte. Når man siger ja til en skåne-/fleksjobber, skal man naturligvis have sin plan i orden. Jobbeskrivelsen er vigtig. Dialogen med og omkring den enkelte, hvilke behov skal vi opfylde, og hvilke behov kan vores skåne-/ fleksjobber udfylde. Det er vigtigt, at det afstemmes meget nøje. Gevinsten er enorm hos den enkelte, men også som virksomhed får vi tilført ressourcer til nogle individuelle og lukkede opgaver.

- Har I gode råd til, hvordan man opnår en succesfuld ansættelse af en medarbejder med skånehensyn?

Det er vigtigt, at man som virksomhed gennemtænker arbejdsplanen inden den sættes i gang. Find de konkrete opgaver, sæt dem i system og søg derefter den konkrete medarbejder. Aldrig omvendt. Har man manden men ikke opgaven, så taber alle på det. Vi ansætter skåne-/fleksjobbere på samme måde som øvrige ansøgere. De tilknyttes også en mentor og får den nødvendige oplæring. Det er vigtigt, at der afsættes tid og ressourcer af til enhver indkøring og igangsættelse.

- Hvordan ser I social bæredygtigheds betydning på fremtidens arbejdspladser?

Det er vigtigt at vi alle tager et socialt ansvar for arbejdsmarkedet.  Vi er alle afhængige af at have både elever, kvinder, mennesker af anden etnisk herkomst samt skåne- /fleksjobbere ansat. Arbejdsmarkedet er presset til det yderste i øjeblikket, og der er mange gode og brugbare kræfter, der kun mangler en arbejdsgiver, der tror på det. Fleksibilitet er et nøgleord i fremtiden - der skal tænkes nyt og alternativt for at kunne udnytte alle hænder.

- Hvordan oplever I samarbejdet med Jobbanken ift. rekruttering af medarbejdere med skånehensyn?

Vi oplever et godt samarbejde med Jobbanken og har mindst 2 chauffører kørende, som er anvist gennem Jobbanken. Vi har også selv lært af ovenstående på den hårde måde. Er arbejdsplanen og opgaverne ikke de rette, så bliver matchet desværre heller ikke godt.

 

Er din virksomhed også interesseret i at arbejde med social bæredygtighed og ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne? Jobbankens virksomhedskonsulenter hjælper både med at spotte og identificere arbejdsopgaver, og finder den rette medarbejder blandt jobsøgende psykisk sårbare førtidspensionister – helt uden beregning.

Jeg var fri igen. Jeg kunne mere (...). Jeg har følt mig holdt nede i mange år. Nu kan jeg snakke med folk om mit nye liv. Jeg kan faktisk meget mere. Det har betydet, at jeg har fået håb Jobkunde Telefoninterviewer